На 25-26 октомври 2019 г. в зала „Компас“ на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ ще се проведе Конференция на тема „Социалната уязвимост: социоаналитични измерения“, която ще представи резултати от работата на екипа на проект ‘Нямам никой, към когото да се обърна! – социоаналитични измерения на уязвимостта и ще ги срещне в критически диалог с водещи учени от хуманитарните, социалните науки и сродни научни области.