Конференция на тема „Социалната уязвимост: социоаналитични измерения“ ще се проведе на 25 и 26 октомври 2019 г., петък (от 10.30 ч.) и събота (от 9.30 ч.) в зала „КОМПАС“ на Ректората на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ № 24. Събитието събира в критически диалог млади учени и постдокторанти от катедри „Социология и науки за човека“ и „Философия“ на Философско-историческия факултет на ПУ – екипа на проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“ (финансиран от ФНИ, МОН), и водещи учени от областта на хуманитарните и социалните науки. ВХОД СВОБОДЕН!!!

На конференцията ще бъдат представени резултатите от двугодишната работа на екипа – научноизследователски рефлексии върху социоаналитичните изследвания на различни форми на социални уязвимости, част от проблематиката на Пловдивската социоанализа на самонаследяването. Освен, че обещават интригуващи представяния на резултатите си от изпълнението на дейностите по проекта, от екипа коментираха също, че ще акцентират върху същностното за техните изследвания „продуктивно взаимно оглеждане между методология и емпирия“. Сред най-значимите резултати, които ще бъдат представени в рамките на научния форум, ще бъдат и:
– анализите на младите изследователи по девет научноизследователски казуса на теми: „Нереализираният/неуспешният висшист“, „Роми, бездомничество, неравноценност“, „Хомосексуалният Друг“, „Страданието на болния“, „Обезселеното село“, „Социалистическият човек“, „Успешното самонаследяване след „срещата“ със смъртта на Другия“, „Бежанецът“, „Когато нямам към кого да се обърна, пиша““
– обобщения на функциите и приложимостта на изработения от членове на екипа проект за социоаналитичен протокол, който, в рамките на изследователската работа по проекта, функционира като основен методологически инструмент, който гарантира ефективността на изследванията и продуктивността на анализите на данните от емпирични изследвания.

Типичната за изследователите в полето на Пловдивската социоанализа стратегия на „мислене заедно”, този път с водещи учени от хуманитарните и социалните науки, ще продължи и в научна сесия „Социоанализата като некласическо експериментиране“ в три части, посветени на проблема за практикуването на разбирането: на 25-ти октомври – част 1: Липсващата споделимост на уязвимостта; на 26-ти октомври – част 2: Социоаналитичният разговор и част 3: Тялото.

Програма на събитието можете да намерите в галерията: