На 17 ноември 2018 г. в зала “Компас” на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” ще се проведе Конференция на тема Социоанализа на самонаследяването като проблематика, която ще събере в критически диалог екипа на проект ‘Нямам никой, към когото да се обърна! – социоаналитични измерения на уязвимостта и водещи учени от Академична ризома Критика и хуманизъм. В рамките на Форума ще се състои и премиерата на бр. 1/2018 г. на сп. Социологически проблеми на тема Социоанализа на самонаследяването.
Повече за събитието виж тук