ШЕСТИ РАБОТЕН И НАУЧЕН СЕМИНАР

ШЕСТИ РАБОТЕН И НАУЧЕН СЕМИНАР

Шести работен и научен семинар върху социоаналитичните измерения на социалната уязвимост се проведе на 13-ти и 14-ти септември 2019 г. с начален час и в двата дни 10:00 часа в зала „Компас“, ПУ „Паисий Хилендарски, ул. „Цар Асен” 24, Пловдив. Двудневното събитие...
ПЕТИ РАБОТЕН И НАУЧЕН СЕМИНАР

ПЕТИ РАБОТЕН И НАУЧЕН СЕМИНАР

Пети работен и научен семинар върху социоаналитичните измерения на социалната уязвимост се проведе на 7 и 8 юни 2019 г. с начален час и в двата дни 10:00 часа в 16 ауд. на Философско-исторически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски, ул. „Костаки Пеев” 21, Пловдив. През...
ЧЕТВЪРТИ РАБОТЕН И НАУЧЕН СЕМИНАР

ЧЕТВЪРТИ РАБОТЕН И НАУЧЕН СЕМИНАР

На 01 и 02 февруари се проведе четвъртият работен семинар по проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“. Двата дни бяха посветени на открити организационни заседания в рамките, на които бяха обсъдени дейностите по...
ТРЕТИ РАБОТЕН И НАУЧЕН СЕМИНАР

ТРЕТИ РАБОТЕН И НАУЧЕН СЕМИНАР

Трети работен и научен семинар по проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“ се проведе на 12 и 13 септември 2018 г. В рамките на двата дни членовете на екипа представиха пред публика презентации върху апробациите на...
ВТОРИ РАБОТЕН И НАУЧЕН СЕМИНАР

ВТОРИ РАБОТЕН И НАУЧЕН СЕМИНАР

На 22 и 23 юни 2018г. беше проведен открит двудневен работен и научен семинар по проекта „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“. В рамките на първия ден от събитието младите учени и изследователи имаха възможността да...
ПЪРВИ РАБОТЕН И НАУЧЕН СЕМИНАР

ПЪРВИ РАБОТЕН И НАУЧЕН СЕМИНАР

На 27.01.2018 г. и 29.03.2018 г. се проведе Работен семинар I от проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“, събрал 11 млади учени, докторанти и постдокторанти от катедри „Социология и науки за човека” и...