Социоаналната уязвимост: социоаналитични измерения

Социоаналната уязвимост: социоаналитични измерения

На 25 и 26 октомври 2019 в зала „Компас“ на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ се проведе конференция на тема „СОЦИАЛНАТА УЯЗВИМОСТ: СОЦИОАНАЛИТИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ“. В рамките на двата конферентни дни в критически диалог се срещнаха екипа...
Социоанализа на самонаследяването

Социоанализа на самонаследяването

На 17.10.2018 г., от 9.30 ч., зала „Компас“ на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе научна конференция на тема „Социоанализа на самонаследяването“, която срещна в критически диалог изследователите от екипа на проект „Нямам никой, към когото да се обърна!“ –...