Шести работен и научен семинар върху социоаналитичните измерения на социалната уязвимост се проведе на 13-ти и 14-ти септември 2019 г. с начален час и в двата дни 10:00 часа в зала „Компас“, ПУ „Паисий Хилендарски, ул. „Цар Асен” 24, Пловдив. Двудневното събитие включваше главно презентации на работа с проект за социоаналитичен протокол, разработен от членове на изследователския екип. Данните, включени в презентациите, са от проведените емпирични изследвания по деветте казуса, заложени в проекта. Програмата започна с награждаване на още победители в конкурс на тема „Улови в един кадър социалната уязвимост и я илюстрирай с думи!“, организиран чрез дейностите в Пътуваща лаборатория по социоанализа във Фейсбук страницата на проекта. Първият ден на семинара включва и кръгла маса с публична дискусия, на която екипът на проекта ще влезе в диалог с представители от екипа на проект „Психично здраве и социални неравенства“ по темата: „От експертни практики и методология на изследванията към проблема за ефективни стратегии за ограничаване на производството и възпроизводството на социални уязвимости и неравенства“. В следобеда на втория ден се проведоха ключови организационни заседания, като основни акценти в тях бяха: изготвянето на стратегии за финализирането на дейностите по проекта с акцент върху заключителен конференция в края на м. октомври 2019 г. и подготовка на електронен сборник – колективна монография. Бяха представени и индивидуални отчети на членовете на екипа на проекта за извършени дейности по него.