Трети работен и научен семинар по проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“ се проведе на 12 и 13 септември 2018 г. В рамките на двата дни членовете на екипа представиха пред публика презентации върху апробациите на проект за социоаналитичен протокол върху деветте емпирични казуса. В програмата на събитието беше включена също така и презентация върху посещение в Португалия, където част от екипа имаше възможността да представи дейностите по проекта. Беше представена и експертна стратегия за изобразяване на социалната уязвимост в нейните социоаналитични измерения, както и част от кадрите заснети от фотографа към проекта Иван Марков.