Изследовател: Деница Ненчева
Предлагам в тази част от проекта да се обърне внимание на един друг аспект от социалното страдание – страданието на болния. В случая основният ми фокус, поради предишни занимания с темата, както и от лични подбуди, е насочен към една конкретна болест – ракът (и по-специфично този на гърдата). Заболявания от този тип оставят ярък отпечатък върху индивида, отразявайки се както на собственото му разбиране за идентичност и отношенията му с близкото обкръжение, така и на положението му в социума. Моментът на поставяне на подобна диагноза несъмнено може да доведе до фрактализиране на идентичността и загубата на биографичното illusio. На мястото на една (Кой(?)) идентичност идва една нова, нежелана (Какво(?)) идентичност – тази на болния, с която индивидът трябва да се справи по някакъв начин (да успее да се самонаследи). Не само болестта, но и продължителното и тежко лечение оставят своя отпечатък върху личността на пациента – страдание, което е не само физическо, но и емоционално; страдание, което може да бъде разчетено в самите телесни диспозиции на болния и оставя видими следи върху неговото тяло пред очите на другите. Този му статус бива затвърждаван и от редица институции – той бива категоризиран като инвалид, пенсиониран, дори сведен до органа на неговото заболяване и пр. – нещо, което засилва позиционното страдание на индивида. От друга страна, дори успешното лечение не възвръща напълно „нормалното“ състояние на личността. Тук границата между здраве и болест остава несигурна. Изглежда сякаш индивидът, макар и в момента оздравял, никога няма да бъде напълно здрав, той (о)става в потенция болен; преборил болестта; някой, който е бил болен и т.н. Подобно (себе)определяне, оставя своето ехо върху идентичността на субекта като минало, настояще и бъдеще се пречупват през призмата на болестта. Наред с вече утвърдените средства (като срещи с психолог, формални и неформални групи за подкрепа и т.н.) социоанализата, като предклинична практика, би могла да изиграе важна роля в опитите за самонаследяване на тези страдащи.