На 17.10.2018 г., от 9.30 ч., зала „Компас“ на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе научна конференция на тема „Социоанализа на самонаследяването“, която срещна в критически диалог изследователите от екипа на проект „Нямам никой, към когото да се обърна!“ – социоаналитични измерения на уязвимостта“ (финансиран от Национален фонд „Научни изследвания“ – дог. ДМ 20/4 от 20.12.2017 г.) и водещи учени от Академичната ризома „Критика и хуманизъм“. В рамките на събитието се реализираха продуктивни критически диалози, като един от поводите за това беше научната сесия по проекта, на която младите учени представиха чрез доклади и научни съобщения на кръгла маса научните резултати от проведените през първата година на проекта изследвания върху проблематиката на социалната уязвимост от перспективата на развиваната в Пловдивски университет Социоанализа на самонаследяването. Част от програмата на форума беше и премиерата на последния брой на сп. Социологически проблеми (бр.1/2018 г.) на тема Социоанализа на самонаследяването.

Медиен мониторинг на събитието:

http://plovdivskinovini.bg/plovdiv/pld/133617/nerealiziraniyat-visshist-sotzialisticheskiyat-chovek-i-bezhanetzat-se-sreshtat-na-sotzioanalitichna-konferentziya-v-pu

https://allevents.in/plovdiv/Социоанализа-на-самонаследяването-като-проблематика/20005547089477

https://plovdivnow.bg/plovdiv/bezhanetsat-nerealiziraniiat-visshist-i-25203

http://www.palo.bg/a/конференция-по-социоанализ-в-пу-452387

http://novoplovdiv.com/science/samonaslediavaneto-analiziraha-na-konferenciia?fbclid=IwAR3BYaSIlAlUfFArXC5aMeEYYTwgd4HUyGfCwyX1bj12KRDR4LVoBnp6Tt0

http://www.regionalninovini.com/2014-01-29-16-43-49/872-nerealiziraniyat-visshist-sotzialisticheskiyat-chovek-i-bezhenetzat-se-sabirat-na-obshta-konferentziya-v-pu

http://www.kapana.bg/afish/sabitiya/item/12726-нереализираният-висшист,-социалистическият-човек-и-бежанецът-се-„срещат“-на-социоаналитична-конференция-в-пу

https://dcnews.bg/nerealiziraniat-visshist-sotsialisticheskiat-chovek-i-bezhanetsat-se-sreshtat-na-konferentsia-v-pu/

http://podtepeto.com/kultura/нереализираният-висшист-социалисти-2/