Семинари

ЧЕТВЪРТИ РАБОТЕН И НАУЧЕН СЕМИНАР

На 01 и 02 февруари се проведе четвъртият работен семинар по проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“. Двата дни бяха посветени на открити организационни заседания в рамките, на които бяха...

ТРЕТИ РАБОТЕН И НАУЧЕН СЕМИНАР

Трети работен и научен семинар по проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“ се проведе на 12 и 13 септември 2018 г. В рамките на двата дни членовете на екипа представиха пред публика презентации...

ВТОРИ РАБОТЕН И НАУЧЕН СЕМИНАР

На 22 и 23 юни 2018г. беше проведен открит двудневен работен и научен семинар по проекта „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“. В рамките на първия ден от събитието младите учени и изследователи имаха възможността да...

ПЪРВИ РАБОТЕН И НАУЧЕН СЕМИНАР

На 27.01.2018 г. и 29.03.2018 г. се проведе Работен семинар I от проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“, събрал 11 млади учени, докторанти и постдокторанти от катедри „Социология и науки за човека" и...