Пети работен и научен семинар върху социоаналитичните измерения на социалната уязвимост ще се проведе на 7 и 8 юни 2019 г. с начален час и в двата дни 10:00 часа в 16 ауд. на Философско-исторически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски, ул. „Костаки Пеев” 21, Пловдив.  През двата дни ще се проведат ключови организационни заседания, като основен акцент в тях ще са освен съдържателните предизвикателства в изследванията, и планирането на две от ключовите за финализирането на дейностите по проекта събития – работен семинар VI през м. септември 2019, и заключителна конференция в края на м. октомври 2019 г. В рамките на събитието на 8-ми юни от 11.00 часа ще се проведе и Награждаване на победителите в конкурс на тема „Улови в един кадър социалната уязвимост и я илюстрирай с думи!“, организиран чрез дейностите в Пътуваща лаборатория по социоанализа във Фейсбук страницата на проекта.