Четвърти работен и научен семинар върху социоаналитичните измерения на социалната уязвимост ще се проведе на 1 и 2 февруари 2019 г. (петък и събота) от 10:00 часа, 28 с.з. във Философско-исторически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски, ул. „Костаки Пеев” 21, Пловдив. Събитието е посветено на представянето и актуализирането на дейностите по работните пакети на проекта. Фокусът ще бъде върху дейността на Пътуваща лаборатория по социоанализа, чрез която да бъдат популяризирани постигнатите до момента резултати, както и върху представянето на online платформа www.socialv.org , която има за цел визуалното и текстово представяне на работата по проекта. Повече за събитието виж тук