Трети работен и научен семинар върху социоаналитичните измерения на социалната уязвимост ще се проведе на 12 и 13 септември 2018 г. от 10:00 часа в 36 с.з. на Философско-исторически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски, ул. „Костаки Пеев” 21, Пловдив. През двата дни ще бъдат представени апробации на проект за социоаналитичен протокол, разработван от членове на изследователския екип. Данните, включени в презентациите, са от проведените до момента изследвания по деветте казуса. Ще бъде представена и експертна стратегия за изобразяване на социалната уязвимост в нейните социоаналитични измерения.
Повече за събитието виж тук