Втори научен семинар върху социоаналитичните измерения на социалната уязвимост ще се проведе на 22 и 23 юни 2018 г. от 10:30 часа, 18 с.з. във Философско-исторически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски, ул. „Костаки Пеев” 21, Пловдив. През двата дни ще бъдат изнесени научни съобщения представящи извършената работа по деветте изследователски казуса, както и три методологически доклада. Ще бъде проведен и видео семинар организиран съвместно със Студентски Философски семинар и Социологически клуб към ПУ „Паисий Хилендарски”.