Новини

Конференция 25-26 октомври 2019 г. СОЦИАЛНАТА УЯЗВИМОСТ: СОЦИОАНАЛИТИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ

Конференция на тема „Социалната уязвимост: социоаналитични измерения“ ще се проведе на 25 и 26 октомври 2019 г., петък (от 10.30 ч.) и събота (от 9.30 ч.) в зала „КОМПАС“ на Ректората на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ № 24....

Работен семинар 6

Шести работен и научен семинар върху социоаналитичните измерения на социалната уязвимост ще се проведе на 13-ти и 14-ти септември 2019 г. с начален час и в двата дни 10:00 часа в зала „Компас“, ПУ „Паисий Хилендарски, ул. „Цар Асен” 24,...

Работен семинар 5

Пети работен и научен семинар върху социоаналитичните измерения на социалната уязвимост ще се проведе на 7 и 8 юни 2019 г. с начален час и в двата дни 10:00 часа в 16 ауд. на Философско-исторически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски, ул. „Костаки...

Работен семинар 4

Четвърти работен и научен семинар върху социоаналитичните измерения на социалната уязвимост ще се проведе на 1 и 2 февруари 2019 г. (петък и събота) от 10:00 часа, 28 с.з. във Философско-исторически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски, ул. „Костаки Пеев” 21,...

Конференция – 17-ти ноември 2018 г.

На 17 ноември 2018 г. в зала "Компас" на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ще се проведе Конференция на тема Социоанализа на самонаследяването като проблематика, която ще събере в критически диалог екипа на проект ‘Нямам никой, към когото да се...

Работен семинар 3

Трети работен и научен семинар върху социоаналитичните измерения на социалната уязвимост ще се проведе на 12 и 13 септември 2018 г. от 10:00 часа в 36 с.з. на Философско-исторически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски, ул. „Костаки Пеев” 21, Пловдив. През...

Работата по проекта беше представена в Лисабон, Португалия.

 Диана Апостолова и Радослав Даярски осъществиха презентация на работата по проекта на семинар в Лисабон, Португалия (26 юни-1 юли 2018 г) с акцент върху заложената в него online платформа www.socialv.org и стратегия за визуализиране на социалната...

Работен семинар 2

Втори научен семинар върху социоаналитичните измерения на социалната уязвимост ще се проведе на 22 и 23 юни 2018 г. от 10:30 часа, 18 с.з. във Философско-исторически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски, ул. „Костаки Пеев” 21, Пловдив. През двата дни ще бъдат...

Работен семинар 1

На 27.01.2018 г. и 29.03.2018 г. щe се проведе Работен семинар I от проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“, събрал 11 млади учени, докторанти и постдокторанти от катедри „Социология и науки за човека" и „Философия"...