Изследователски казуси

Когато нямам към кого да се обърна, пиша

Изследовател: Тодор Петков Предлагам мисловен експеримент, базиран на реален казус: ще конструирам идеално-типичен герой с биография, изпъстрена със социални страдания, противоречия на наследяването, успешни и неуспешни самонаследявания и т.н. въз основа на...

Бежанецът

Изследовател: Таня Орбова Фигурата на бежанеца е може би най-пълното превъплъщение на израза „нямам към кого да се обърна“. Въпреки това съвременните изследвания на така наречената в медиите „бежанска вълна“ („криза“, „нашествие“ и т.н.) са обърнати, тъкмо наопаки,...

Успешното самонаследяване след “срещата” със смъртта на Другия

Изследовател: Ивилина Генова Живеем в динамично общество, в което възможностите на индивида биват неизчерпаеми. Черпим информация безпроблемнно, потребяваме неограничено, „консумираме“ неограничено, като винаги желаем още и още. Ориентирани сме към живота, защото...

Социалистическият човек

Изследовател: Росица Любенова Бих искала да дам една различна и, струва ми се, важна гледна точка към социалистическото общество и социалистическия човек, белязани със специфична травматичност (непреодоляна и до днес). Имам предвид една социоаналитична перспектива към...

Обезселеното село

Изследовател: Десислав Георгиев Проблемът, който предлагам за разглеждане е социалното страдание в контекста на българското село и по-конкретно това как то е свързано с протичащите демографски и икономически промени. Темата е продължение на моята дипломна работа, в...

Страданието на болния

Изследовател: Деница Ненчева Предлагам в тази част от проекта да се обърне внимание на един друг аспект от социалното страдание – страданието на болния. В случая основният ми фокус, поради предишни занимания с темата, както и от лични подбуди, е насочен към една...

Хомосексуалният Друг

Изследовател: Радослав Даярски Научната ми дейност по проект „Нямам никой, към когото да се обърна“ – социоаналитични измерения на уязвимостта“ ще се фокусира върху изследване на хомосексуалното страдание. Страдание, което се поражда от един съвременен социален...

Роми, бездомничество, неравноценност

Изследовател: Димитър Панчев Тази част от проекта, свързан със социоаналитичните измерения на уязвимостта, ще има за цел да проблематизира различните форми на бездомничество, емпиричен материал за които ще бъде натрупан чрез теренни проучвания, които ще бъдат...

Нереализираният/неуспешният висшист

Изследовател: Диана Апостолова В рамките на проекта бих искала да изследвам казуси на млади хора (без да следвам официалната нормативна дефиниция, която определя като младежи лицата до 29 г.), завършили успешно висше образование, но определящи себе си като...