Дейности

В рамките на проекта се провеждат социоаналитични емпирични изследвания върху проблема за формите на социални уязвимости в девет научноизследователски казуса на следните теми: „Нереализираният/неуспешният висшист“, „Роми, бездомничество, неравноценност“, „Хомосексуалният Друг“, „Страданието на болния“, „Обезселеното село“, „Социалистическият човек“, „Успешното самонаследяване след „срещата“ със смъртта на Другия“, „Бежанецът“, „Когато нямам към кого да се обърна, пиша“. Работата по тях се оглежда плътно в теоретико-методологическите цели и дейности в проекта, главните от които са развиването на социоаналитични идентификатори на социалната уязвимост и развитието на методологически подходи за анализ на нейните различни форми, отразени в разработвания по проекта социоаналитичен протокол и др.Чрез „Пътуваща лаборатория по социоанализа“ се изследват и популяризират възможностите за справяне със ситуации на уязвимост като илюстрираната чрез израза „Нямам никой, към когото да се обърна!“, с имплицитно удържаното „а искам“. От друга страна е планирано визуализирано представяне на резултатите от проекта в настоящата специално разработена online платформа с надслов „Всекидневни (не)изложени мотиви“, която ще даде възможност визуално да се презентират различни форми на социоаналитични случаи (на социално страдание, уязвимост, на успешно/неуспешно самонаследяване, загуба на биографично illusio, всекидневни психопатологии и др.), като чрез това тесният социоаналитичен научноизследователски интерес ще се съчетае с креативни практики в изкуството. Иновативността на този подход се състои в неговата насоченост към визуална и интелектуална провокация на вниманието към обществено значимия проблем за специфичните форми на социални уязвимости в съвременното общество в България, за да се осигури възможност за провокиране на дебати по темата с по-широко обществено участие.

Работни пакети, включени в проекта са:

Работен пакет 

  1. – Развиване на социоаналитични идентификаториРаботен пакет
  2. – Развиване на методологически подходиРаботен пакет 
  3. – Емпирични изследванияРаботен пакет 
  4. – Организиране на научни форумиРаботен пакет 
  5. – Работен семинарРаботен пакет 
  6. – Създаване на „Пътуваща лаборатория по социоанализа“Работен пакет
  7. – Създаване на социоаналитичен архив на социалната уязвимостРаботен пакет 
  8. – Разпространение на резултатитеРаботен пакет 
  9. – Управление на проекта