На 22 и 23 юни 2018г. беше проведен открит двудневен работен и научен семинар по проекта „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“. В рамките на първия ден от събитието младите учени и изследователи имаха възможността да представят пред гости 11 научни съобщения свързани, както с деветте емпирични казуса, така и теоретичните и приложни аспекти на социоанализата.

През втория ден беше проведен видео семинар върху филма „Посоки“ съвместно със Социологически клуб към ПУ „Паисий Хилендарски”. Дискусията бе фокусирана върху темата за изследователския усет към ендогенни форми на уязвимост. Следобедните закрити заседания бяха посветени на актуализацията на дейностите по проекта и планирането на предстоящите апробации на проекта за социоаналитичен протокол.